iHair +36 30 526 5672

Platné 2013. November 27 do odvolania.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov IHair.com

IHair.com robí všetko pre to, aby ochránil vaše osobné údaje. Môžete tiež navštíviť väčšinu stránok na webe bez toho, aby ste o sebe poskytli akékoľvek informácie. V niektorých prípadoch sú však určité informácie potrebné na poskytovanie požadovaných služieb, ktorých uloženie a použitie sú opísané v tomto dokumente.

Na ochranu súkromia vašich informácií iHair.com prijíma alebo odosiela informácie obsahujúce osobné informácie iba pomocou šifrovaného dátového kanála. Dátový kanál je šifrovaný viac ako bitovým šifrovacím kľúčom 256.

Prečítajte si pozorne toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Zhromažďovanie osobných údajov
Webové stránky iHair.com zhromažďujú iba osobné informácie, ktoré nám poskytujete, výslovne a dobrovoľne. Osobné informácie sú informácie, ktoré identifikujú používateľa. Príklady zahŕňajú meno, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Všetky webové stránky iHair.com vám poskytnú presné informácie o tom, aké informácie sú potrebné na poskytnutie požadovaného produktu alebo služby. Pri zadávaní otázok alebo návrhov vyžaduje spoločnosť iHair.com, aby ste uviedli svoje celé meno, e-mailovú adresu alebo iné kontaktné informácie, aby ste mohli v prípade potreby poskytnúť iba odpoveď.

Súbory cookie a ďalšie webové technológie
Cookie je textový súbor, ktorý webový server umiestni na pevný disk počítača. Cookies nie sú vhodné na spustenie programov, takže nemôžu šíriť vírusy do vášho počítača. Každý súbor cookie je jedinečný súbor patriaci konkrétnemu používateľovi, ktorý je možné prečítať iba na stránkach, ktoré ho vytvorili. Jedným z hlavných cieľov cookies je používanie internetu pohodlnejším a časovo úspornejším spôsobom.
Môžete prijať alebo odmietnuť cookies. Väčšina webových prehliadačov cookies automaticky prijíma, ale môžete ich tiež odmietnuť zmenou nastavení prehliadača. V druhom prípade však nebudete môcť plne využívať interaktívne služby stránok, ktoré navštevujete. Súbory cookie poskytované serverom iHair.com sa používajú na overenie vašej totožnosti a uloženie miestnych nastavení.

Použitie osobných údajov
IHair.com používa údaje na štyri účely:

1. Poznanie týchto informácií môže pomôcť systému rýchlejšie nájsť produkty, služby alebo informácie, ktoré hľadáte.
2. Na základe týchto údajov môže web iHair.com vytvoriť obsah, ktorý vyhovuje potrebám používateľov a doručiť ho vašim zákazníkom.
3. Zákazníci môžu dostávať informácie o špeciálnych ponukách, akciách a najnovších službách iHair.com. Oznámenie je možné kedykoľvek vyžiadať a zrušiť.

Identifikovateľné informácie zhromaždené na tejto stránke môžu zaregistrovať a spracovať iHair.com. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním vašich údajov týmto spôsobom.

Zverejňovanie osobných údajov
IHair.com neposkytuje alebo neprenajíma identifikovateľné informácie iným.
Pokiaľ nie je v tomto vyhlásení uvedené inak, spoločnosť iHair.co.uk neposkytuje žiadne osobné informácie, ktoré poskytnete na tejto webovej stránke, bez vášho súhlasu prístupným stranám mimo stránky iHair.co.uk alebo jej pridružených spoločností.

Právne povinnosti spoločnosti iHair
Spoločnosť IHair.co.uk môže zverejniť vaše osobné informácie iba v súlade so zákonmi alebo v dobrej viere, že tieto informácie sú potrebné pre:
- ako to vyžaduje platné právo alebo vyžaduje právny proces iHair.com alebo Stránky na ochranu práv alebo majetku iHair.co.uk a jeho webových stránok v prípade naliehavej potreby chrániť používateľov iHair.com, webové stránky a verejnosť.

Iné stránky
Na iné stránky prístupné z lokality iHair.com sa nevzťahujú zásady ochrany osobných údajov na stránke iHair.com. Tiež vám odporúčame prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov iných webových stránok, ku ktorým pristupujete týmto spôsobom, aby ste porozumeli postupom zhromažďovania údajov, ich používania a zverejňovania, ktoré sa na ne vzťahujú. Spoločnosť IHair.com nezodpovedá za vyhlásenie o ochrane osobných údajov ani za iný obsah webových stránok mimo stránky iHair.com.

Dohľad a prístup k osobným údajom
Pokiaľ nie je uvedené vyššie, spoločnosť iHair.com neprenáša žiadne osobné informácie, ktoré vám boli poskytnuté, bez vášho súhlasu a použije ich iba na účely uvedené vyššie.
Upozorňujeme, že vyhlásenie o ochrane osobných údajov a nastavenia ochrany osobných údajov na tejto stránke sa nemusia nevyhnutne vzťahovať na informácie, ktoré ste poskytli iHair.com pri iných príležitostiach v súvislosti s inými produktmi a službami.

Vyžiadať oznámenie
Čas od času vám iHair.com môže posielať e-maily s informáciami o technických problémoch súvisiacich s požadovaným produktom alebo službou. Postupujte podľa pokynov na konci listov, aby ste takéto oznámenia zakázali a vymazali svoje osobné údaje z registra.

Ochrana osobných údajov
Účelom iHair.com je poskytnúť používateľom dôveru v systém ochrany osobných údajov tejto stránky. IHair.co.uk prísne chráni osobné údaje používateľov a plne dodržiava informácie, ktoré poskytujú. IHair.com robí všetko pre to, aby zabránil strate dát, nesprávnemu použitiu, neoprávnenému prístupu alebo uvoľneniu, zmene alebo poškodeniu. Používa rôzne bezpečnostné technológie a postupy na zabránenie neoprávnenému prístupu, použitiu alebo zverejneniu osobných údajov. Napríklad vaše osobné informácie sú uložené na serveroch s obmedzeným prístupom umiestnených v kontrolovaných zariadeniach.

Zmena a doplnenie vyhlásenia
IHair.co.uk toto vyhlásenie čas od času upravuje. Po zmene zmeníte aj dátum zmeny v hornej časti stránky. Ak sa zmení obsah tohto prehlásenia alebo použitie údajov na webovej stránke iHair.ie, iHair.ie vás na túto stránku upozorní alebo vás o zmene priamo pošle. Pri pokračovaní v používaní týchto Pravidiel ochrany osobných údajov a ich aktualizácií je vhodné pravidelne si toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov pravidelne aktualizovať a aktualizovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov zhromaždené spoločnosťou iHair.com.

Viac informácií
Komentáre k tomuto vyhláseniu sú vítané na stránke iHair.com. Ak kedykoľvek zistíte, že iHair.co.uk nesplnil toto vyhlásenie, informujte nás e-mailom alebo listom a iHair.co.uk vynaloží maximálne úsilie, aby urýchlene objasnil problém, ktorý nahlásite, a to v čo najkratšom čase. napraviť to v čase.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, pošlite nám e-mail. (Info@ihair.hu)

SPÄŤ NA ZAČIATOK