iHair +36 30 526 5672

Info:

iHair Kft
Rok založenia: 2012
2120 Dunakeszi, ulica Huszka Jenő, 18.
Daňové číslo: 23930537-2-13
Číslo spoločnosti: 13-09-156552

a Kitti Rozmán ev

2120 Dunakeszi, ulica Kacsóh Pongrác 1.

1. PODROBNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

1.1. Predajca vlastní internetový obchod www.iHair.hu Účelom jeho činnosti je predať tovar konečnému používateľovi (ďalej len „kupujúci“) na základe elektronickej objednávky.

Internetový obchod ponúka módne doplnky, najmä vlasy a parochne (ďalej len „tovar“).

1.2. A www.iHair.hu Nákup v internetovom obchode je možný s elektronickou objednávkou, ako je definované v týchto VOP.

1.3. Zmluva medzi stranami sa uzatvára po vyplnení všetkých povinných polí objednávkového formulára a overení zadaných údajov potvrdením ikony Obsah košíka.

Zmluva uzavretá medzi stranami týmto spôsobom v maďarskom jazyku sa považuje za písomnú zmluvu a poskytovateľ ju podá a uchováva po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Za zmluvy sa považujú aj obchodné transakcie medzi stranami (napr. Zadávanie objednávok), ktoré vykonáva partner prostredníctvom zákazníckeho servisu poskytovateľa služieb (písomne, osobne alebo telefonicky).

1.4. Služby zákazníkom: iHair Kft.

  • poštová adresa: iHair Kft. 2121 Dunakeszi pf.:20
  • Telefón: + 36 30 526 56 72 (Po-Pia)
  • Internetová adresa: www.iHair.hu

2. DEFINÍCIA VÝROBKOV / SLUŽIEB

2.1. Vecný rozsah týchto VOP sa vzťahuje na tieto produkty / služby na webovej stránke:

Výdaj podpory iHair

iHair Arganový olej

ľudský vlas

Doručovacia služba

2.2. Poskytovateľ služieb je vlastníkom alebo výhradným distribútorom vyššie uvedených produktov v Maďarsku.

2.3. Podrobný obsah, základné vlastnosti a charakteristiky kombinácie produktu / služby sa nachádzajú na podstránkach s informáciami o produkte / službe.

2.4. Poskytovateľ služieb pravidelne aktualizuje informácie o produktoch / službách na Webovej stránke a snaží sa o to, aby informácie boli presné a aktuálne, nepreberá však zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti alebo chyby.

3. OBJEDNÁVKA PROCES, NÁKUPNÉ PODMIENKY

3.1. Akákoľvek právnická osoba alebo právnická osoba v plnoletosti („Kupujúci“), ktorá má právnu spôsobilosť, je oprávnená objednať si produkty / služby ponúkané na Webovej stránke.

3.2. Produkty / služby si môže kupujúci objednať bez predchádzajúcej registrácie. Okrem osobných údajov (meno, e-mailová adresa a telefónne číslo) budete musieť uviesť aj svoje poštové (dodacie) údaje (PSČ, mesto, adresu).

3.3. Kupujúci musí akceptovať Všeobecné obchodné podmienky (VOP) uverejnené zajtra a Zásady ochrany osobných údajov uvedením súhlasu s podmienkami týchto VOP a Zásadami ochrany osobných údajov. uznáva ho ako záväzný pre seba.

3.4. Kupujúci môže dokončiť svoju objednávku stlačením príslušného tlačidla. Po dokončení objednávky kupujúci prehlasuje, že má v úmysle kúpiť výrobky / služby, zaväzuje sa zaplatiť kúpnu cenu a výslovne žiada poskytovateľa služieb, aby začal plniť zmluvu. Po prijatí produktov objednaných kupujúcim má 14 platné právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré poskytovateľ služieb akceptuje a koná podľa toho.

3.5. Výrobky špecifikované v objednávke kupujúceho budú zasielané do DPD kuriérskou službou. Odhadovaná dodacia lehota pre objednaný produkt v Maďarsku je 1-3 pracovných dní (po zadaní objednávky), ale nie viac ako pracovných dní 5. Pre niektoré výrobky a balíčky a pre ďalšie v rámci Maďarska je dodávka do domácnosti bezplatná. 2000 HUF, av prípade dodávky do zahraničia br. 4500 Ft. Poskytovateľ servisu to vždy označí na podstránke Košík (potom, čo Užívateľ umiestni dané produkty do svojho košíka). Poskytovateľ služieb môže kedykoľvek zmeniť tieto ceny a včas informuje Užívateľov.

3.6. Kupujúci bude môcť zaplatiť faktúru za objednané výrobky v hotovosti pri doručení v kuriérskej službe GLS (alebo na kuriére poskytovateľa služieb).

3.7. Ako je uvedené vyššie, objednávka zaslaná elektronicky predstavuje právne vylúčenie zodpovednosti.

3.8. Poskytovateľ služieb môže po zadaní objednávky zaslať kupujúcemu informačný bulletin. Kupujúci sa môžu odhlásiť z týchto bulletinov jednoducho a rýchlo kedykoľvek pomocou odkazu v päte odchádzajúcej pošty.

4. ZMLUVA JE VYTVORENÁ

4.1. Poskytovateľ služieb zaznamenáva prijatie objednávky Kupujúceho elektronicky. Poskytovateľ služby akceptuje objednávku, ak kupujúci vyplnil všetky polia potrebné pre objednávku, akceptoval Podmienky používania, tieto VOP a Zásady správy dát implicitne, údaje sú skutočné a poskytovateľ služieb môže objednávku splniť. Poskytovateľ služieb zašle potvrdenie o prijatí a prijatí objednávky kupujúceho.

4.2. Zmluva sa uzatvára, keď je Kupujúcemu k dispozícii potvrdenie e-mailom o prijatí objednávky zo strany Poskytovateľa služieb.

4.3. Zmluva medzi stranami je zmluva na diaľku uzavretá elektronickými prostriedkami, ktorá je rovnocenná písomnej zmluve. Poskytovateľ servisu nebude tlačiť a vyplňovať zmluvu, takže nebude prístupný na papieri. Jazyk zmluvy je maďarčina.

4.4. Kupujúci môže vytlačiť elektronický objednávkový formulár, e-mail s potvrdením, Zmluvné podmienky (VOP), Zásady ochrany osobných údajov a potvrdenie objednávky na papieri alebo na inom trvalom nosiči, aby sa zabezpečilo jeho následné elektronické zobrazenie.

4.5. Na základe uzatvorenej zmluvy kupujúci zaplatí protihodnotu a poskytovateľ služieb vykoná výrobky / služby.

4.6. Kupujúci má možnosť opraviť všetky chyby správy údajov, ktoré sa mohli vyskytnúť počas zadávania objednávky. Za týmto účelom sú tieto Podmienky služby 1. tejto dohody je potrebné túto potrebu poskytnúť poskytovateľovi služieb.

4.7. Zmluvný vzťah medzi stranami pozostáva z týchto VOP a individuálnej zmluvy uzatvorenej medzi stranami elektronicky, tj z pokynu zaslaného kupujúcim a potvrdenia prijatia objednávky poskytovateľom služieb a ich ustanovení sa uplatňujú spoločne.

4.8. Všeobecné obchodné podmienky kupujúceho sú neplatné, pokiaľ ide o právny vzťah medzi stranami.

5. KÚPNA CENA

5.1. Poskytovateľ služieb uvedie na webe skutočnú (brutto) cenu každého zo svojich produktov a ponúk balíkov.

5.2. Všetky uvedené ceny sú v maďarských forintoch. Možné špeciálne ceny (aj brutto) výrobkov sa vždy uvádzajú osobitne. Propagačné ceny sú platné iba počas trvania propagácie.

5.3. Poskytovateľ služieb môže slobodne meniť cenu produktov / služieb. Zmena nadobudne účinnosť na webovej stránke v čase jej objavenia na webovej stránke a nemá vplyv na kúpnu cenu už objednaných produktov. Ak je aj napriek starostlivosti o Poskytovateľa služieb na povrchu Webovej stránky umiestnená chybná cena, najmä cena z dôvodu zjavne nesprávneho fungovania systému, Poskytovateľ servisu nie je povinný dodať produkt za chybnú cenu. V takom prípade môže poskytovateľ služieb ponúknuť dodanie za správnu cenu, pričom je mu známe, že kupujúci môže zrušiť svoj nákupný zámer.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Kúpnu cenu zakúpeného tovaru môžete zaplatiť na dobierku s kuriérskou službou.

6.2. Platba kuriérom

Kupujúci môže tiež zaplatiť faktúru za príslušný balík / objednávku zamestnancom kuriérskej služby GLS av niektorých prípadoch aj kuriérom poskytovateľa služieb.

6.3. Poskytovateľ služby vystaví elektronickú faktúru za platbu a pošle ju kupujúcemu elektronicky.

7. ZABEZPEČENIE DODÁVKY VÝROBKOV

7.1 V prípade dobierky je Poskytovateľ služby povinný dodať fakturované produkty na dodaciu adresu uvedenú Kupujúcim čo najskôr po potvrdení objednávky (očakáva sa, že to bude trvať 1-5 pracovné dni). Ak to z nejakého dôvodu ešte nie je možné, musíte o tom kupujúceho čo najskôr informovať.

7.2. Ak bol balík zákazníka odovzdaný kuriérskej službe GLS, budete mať možnosť sledovať aktuálny stav vášho balíka na základe čísla balíka zaslaného poskytovateľom služieb na https://gls-group.eu/en/us/package.

7.3. Kupujúci sa zdrží pokusu o získanie neoprávneného prístupu k uzavretej ploche Webu, k serverom a sieťam Poskytovateľa služieb alebo k akémukoľvek inému počítačovému systému alebo sieti pripojenej k Webovej stránke.

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE / ODSTÚPENIE

8.1. Poskytovateľ služieb informuje Kupujúceho, že 45 / 2014 o podrobných pravidlách zmluvy medzi spotrebiteľom a podnikom. (II. 26.) Nariadenie vlády („Nariadenie vlády“) 20. Zo zákona má kupujúci právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu do 14 dní.

8.2. V prípade zmluvy o poskytovaní služieb lehota na zrušenie / zrušenie uplynie 30 dní odo dňa prijatia zásielky.

8.3. Ak si Kupujúci želá uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, poskytne Poskytovateľovi služieb 1 jasné vyhlásenie o svojom úmysle zrušiť (napr. Poštou, faxom alebo elektronickou poštou). na adresu uvedenú v bode. Kupujúci môže na tento účel použiť vládne nariadenie 2. Pozri tiež vzorové oznámenie o odstúpení / ukončení v prílohe II.

8.4. Kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie / ukončenie v lehote, ak zašle svoje oznámenie o odstúpení / ukončení, ktorého vzor je tu k dispozícii, pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty.

8.5. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy, Poskytovateľ servisu uhradí akúkoľvek protihodnotu zaplatenú Kupujúcim okamžite, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia oznámenia o odstúpení. Poskytovateľ služieb počas vrátenia platby použije rovnaký spôsob platby ako v pôvodnej transakcii, pokiaľ kupujúci výslovne nesúhlasí s použitím iného spôsobu platby; V dôsledku tohto spôsobu vrátenia platby nebudú kupujúcemu účtované žiadne ďalšie náklady. Ak Kupujúci použije záruku vrátenia peňazí, je povinný vrátiť balík, ktorý si objednal, v plnej výške, aj keď sa vyskytol problém len s jedným produktom. Ak balík nevrátite v plnej výške, nebudeme môcť vrátiť celú kúpnu cenu.

9. Zrieknutie sa zodpovednosti, záruka na výrobok, záruka

9.1. V prípade chybného plnenia môže kupujúci uplatniť voči poskytovateľovi služieb záruku v súlade s ustanoveniami občianskeho zákonníka.

9.2. Ak kupujúci zistí chybné plnenie - napríklad niektoré z položiek na faktúre nie sú súčasťou balenia, môže požiadať poskytovateľa servisu o výmenu.

9.3. Ak je výrobok obsiahnutý v balení poškodený (poškriabaný, zlomený, chybný, chybný) alebo chybný, môže kupujúci informovať poskytovateľa služieb, ktorý nahradí daný produkt chybným, čo najskôr po vrátení produktu. Zvyčajne to trvá 2-3 pracovné dni od dátumu vrátenia chybného produktu, s výnimkou prípadu, keď je produkt na sklade, takže čas výmeny bude tiež závisieť od objednávky a dodania od výrobcu. Ak je produkt odoslaný nesprávne alebo poškodený, vrátime vám vrátenú cenu. Po prijatí chybného produktu ho budeme môcť nahradiť produktom, ktorý ste si objednali.

9.4. Ak oprava / výmena požadovaná kupujúcim nemôže byť poskytnutá poskytovateľom služieb, ako je opísané vyššie, môže kupujúci požadovať pomerné zníženie úhrady.

9.5. Kupujúci je povinný oznámiť vadu ihneď po zistení, najneskôr však 14 dní od zistenia vady. Kupujúci už nemôže ďalej vymáhať svoje záručné krytie po uplynutí 14-dennej premlčacej doby od splnenia zmluvy.

9.6. Poskytovateľ služieb informuje kupujúceho o tom, či určité výrobky majú alebo nemajú platnú záručnú / záručnú lehotu, a uvedie to na nich. Poskytovateľ služieb nedoručí kupujúcemu žiadny produkt, ktorého doba platnosti predchádza dátumu objednávky.

9.7. Faktúra je tiež záručný poukaz. Svoju faktúru si uschovajte, pretože záruka (záruka) je platná iba v prípade, že existuje.

10. ZAOBCHÁDZANIE SŤAŽNOSTÍ SPOTREBITEĽOV, SŤAŽNOSTI

10.1. Akékoľvek námietky alebo sťažnosti môžete oznámiť Kupujúcemu identifikáciou príslušného produktu / služby a poskytnutím presného popisu námietky alebo sťažnosti na Zákazníckom servisnom telefóne Poskytovateľa služieb (+ 36 30 526 56 72) od pondelka do piatka 9.00-17.00 alebo @ ihair.hu).

10.2. Poskytovateľ služieb písomne ​​odpovie na písomnú sťažnosť do tridsiatich dní od jej prijatia a podnikne kroky na jej oznámenie. Poskytovateľ služieb odôvodní svoje stanovisko k zamietnutiu sťažnosti.

10.3, Ak kupujúci nesúhlasí s vybavovaním reklamácie, strany uvedú záznam o reklamácii, ktorý bude obsahovať:

  • meno, adresa kupujúceho,
  • miesto, čas a spôsob podania sťažnosti,
  • podrobný opis sťažnosti zákazníka, zoznam dokumentov, dokumentov a iných dôkazov predložených zákazníkom,
  • vyhlásenie poskytovateľa služieb o jeho stanovisku k sťažnosti zákazníka, ak je možné okamžité prešetrenie sťažnosti,
  • podpis osoby, ktorá vyhotovuje zápisnicu a, s výnimkou ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo inou elektronickou komunikačnou službou, kupujúci,
  • miesto, čas nahrávania,
  • v prípade ústnej sťažnosti podanej telefonicky alebo inou elektronickou komunikačnou službou jedinečné identifikačné číslo sťažnosti.

10.4. Ak sa spôsob vybavovania námietky líši od požiadavky kupujúceho, uvedú sa v správe dôvody. Kópia správy sa doručí kupujúcemu. Ak poskytovateľ služieb nemôže vyhlásiť splnenie reklamácie kupujúceho v čase jeho oznámenia, oznámi svoje stanovisko kupujúcemu najneskôr do troch pracovných dní.

10.5. Rozhodcovský orgán má právomoc riešiť akékoľvek spory medzi kupujúcim a poskytovateľom služieb týkajúce sa kvality služieb, bezpečnosti, uplatňovania pravidiel zodpovednosti za výrobky, kvality služieb a uzatvárania a plnenia zmluvy medzi stranami. Vysporiadanie: pokus o dosiahnutie urovnania sporu na tento účel av prípade nedosiahnutia rozhodnutia o veci s cieľom zabezpečiť jednoduché, rýchle, efektívne a nákladovo efektívne vymáhanie práv spotrebiteľa.

Zmierovací orgán poskytuje na žiadosť kupujúceho alebo poskytovateľa služieb poradenstvo o právach a povinnostiach kupujúceho. Transakcie s poskytovateľom služieb majú predovšetkým nárok na zmierovací orgán príslušný podľa miesta bydliska kupujúceho. Ak tak nie je, nezávislým rozhodcovským orgánom pôsobiacim v ústredí poskytovateľa služieb je nezávislá arbitrážna komisia v Budapešti, ktorá pôsobí v Obchodnej a priemyselnej komore v Budapešti (ústredie: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. , e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 310 (1253) 10 06 1, telefón: 488 (21) 86 06 1).

Kupujúci môže kontaktovať túto organizáciu s cieľom vyriešiť akékoľvek spory s poskytovateľom služieb.

Okrem toho sa na používateľa vzťahuje nariadenie 524 / 2013 / EU 14. Môžete tiež použiť platformu EÚ na riešenie sporov online, ako je uvedená v článku 10 Zmluvy o ES, ktorá je prístupná na tomto odkaze: https://ec.europa.eu/odr. Poskytovateľ služieb týmto zaručuje kupujúcemu, že EÚ bude spolupracovať s touto platformou na riešenie sporov.

11. OBMEDZENIE / VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SLUŽBY

11.1. Poskytovateľ služieb podnikne všetky primerané kroky na zabezpečenie bezpečnej prevádzky tejto webovej stránky, ale nezodpovedá za žiadne škody spôsobené okolnosťami, ktoré nemôže ovplyvniť, ktoré sa nedali predvídať v čase uzavretia zmluvy a nemožno ich očakávať, že sa im poskytovateľ služieb nedá vyhnúť. alebo opravte poškodenie.

11.2. Zákazník je sám zodpovedný za akékoľvek poškodenie, poruchu alebo stratu údajov v počítači vrátane zlyhania spôsobeného počítačovými vírusmi.

11.3. Poskytovateľ služieb s výnimkou spotrebiteľských zmlúv obmedzuje svoju zodpovednosť za škody spôsobené chybným plnením takto:

a) Poskytovateľ služieb vylučuje svoju zodpovednosť za ušlý zisk v dôsledku chybného plnenia a za nepriamu a nemajetkovú ujmu;
b) Maximálna zodpovednosť poskytovateľa služieb za cenu produktu alebo súvisiacich služieb.

11.4. Kupujúci berie na vedomie, že svoje rozhodnutie o kúpe urobí a vykoná výlučne na svoje vlastné riziko. Poskytovateľ služieb nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutia kupujúceho založené na produktoch / službách a za akékoľvek straty z toho vyplývajúce.

11.5. Kúpna cena výrobkov / služieb bola stanovená na základe vyššie uvedeného vylúčenia / obmedzenia zodpovednosti, ktoré kupujúci akceptuje.

12. PRAVIDLÁ NA MANIPULÁCIU S ÚDAJMI

Osobné údaje poskytnuté kupujúcim sa zaznamenávajú, ukladajú a prenášajú výlučne na účely, na plnenie zmluvy, na fakturáciu, na následný dôkaz o zmluve a jej obsahu a na iné účely schválené kupujúcim (napr. Spravodajca). Podrobné pravidlá týkajúce sa správy údajov a ochrany údajov sú uvedené v politike správy údajov.

13. OSTATNÉ PODMIENKY

13.1. Všetky údaje, informácie, dizajn, štruktúra, databázy a softvér prevádzkované na webovej stránke, ako aj názvy domén ihair.hu obsiahnuté na webovej stránke, podliehajú právnej ochrane, ktorej použitie si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas vlastníka.

13.2. Poskytovateľ služieb je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Poskytovateľ služieb zverejní upravené VOP ich umiestnením na webovú stránku a informuje o tom registrovaných kupujúcich v bulletine. Revidované VOP nadobudnú účinnosť po jeho uverejnení. Ak Kupujúci bude naďalej používať výrobky / služby aj po nadobudnutí účinnosti VOP, má sa za to, že zmeny VOP implicitne akceptovali.

13.3. Akákoľvek zmena a doplnenie zmluvy medzi stranami sa musí oznámiť písomne ​​alebo e-mailom druhej strane.

13.4. Jazykom týchto VOP a zmlúv uzatvorených medzi stranami je maďarčina. Akýkoľvek iný jazykový preklad uverejnený na webovej stránke je poskytovaný výlučne pre informáciu kupujúcich, avšak v prípade akýchkoľvek jazykových rozdielov má prednosť maďarská jazyková verzia.

13.5. Strany sa podrobia výlučnej jurisdikcii Centrálneho okresného súdu v Budapešti na vyriešenie sporu vzniknutého zo zmluvy medzi stranami.

13.6. Poskytovateľ služieb informuje kupujúceho, že neexistuje žiadny kódex správania pri činnostiach poskytovateľa služieb, na ktoré sa poskytovateľ služieb vzťahuje, a pre poskytovateľa služieb neexistuje žiadny kódex správania v súlade so zákonom o zákaze nekalých obchodných praktík.

13.7. Podmienky používania, 2013 o občianskom zákonníku, vo veciach, ktoré nie sú upravené v týchto VOP a v osobitnej zmluve uzavretej medzi stranami. Zákon 2001 o určitých záležitostiach v službách elektronického obchodu a službách informačnej spoločnosti (ďalej len občiansky zákonník); rok CVIII. Zákon 45 / 2014 o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi. (II. 26.) A ďalšie platné ustanovenia maďarského práva.

13. hosting Provider

Shopify Inc.

Ulica Elgin 150

8th Floor

Ottawa, NA K2P 1L4

Kanada

telefón:

+ 1 613-241-2828

Náš internetový obchod zaručuje výkup alebo výmenu zakúpených, nepoužitých originálnych položiek štítkami. Kupujúci má právo odmietnuť vyzdvihnutie zásielky, ak bol balík dodaný prepravnej spoločnosti po termíne dodania.

Zásielku môžete tiež odmietnuť, ak nebola dodaná v súlade s predpismi prepravnej spoločnosti, napr. Poškodené alebo namočené škatule atď.

Overenie platnosti kupónov získaných v bulletine je platné pri zakúpení jedného z jazykových balíkov 150 na stránke www.ihair.com/hair.

Právo na odstúpenie od zmluvy

17 / 1999. (II. 5.), Kupujúci môže do pracovného dňa 8 odstúpiť od úmyslu nákupu bez uvedenia dôvodu podľa zákona o zmluvách na diaľku.

Skontrolujte 17 / 1999. (II. 5.):

Kupujúci môže vypovedať zmluvu do 8 (osem) pracovných dní bez uvedenia dôvodu. Jazyk zmluvy je maďarčina.

V prípade záruky na spätný nákup, náš internetový obchod vráti kúpnu cenu produktu bankovým prevodom najneskôr do 30 dní po zrušení. Náklady na vrátenie tovaru, ktoré vznikli uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy, znáša kupujúci. Okrem toho sa zákazníkovi neúčtujú žiadne ďalšie náklady. Predajca sa však môže domáhať náhrady škody spôsobenej zneužitím tovaru.

Z hygienických dôvodov by sa parochne a príčesky nemali vymieňať, ak boli použité iba v prípade, že boli vrátené v pôvodnom obale. Správne ošetrené vlasové prípravky majú životnosť 12-24 mesiacov pri každodennom používaní.

Akékoľvek predĺženie alebo zhrubnutie vlasov bude zaťažovať vlasové korienky, čo môže spôsobiť ich vypadávanie vlasov. Zákazník si je vedomý, že ľudia, ktorí sú citliví na všetky naše náhradné vlasové prípravky, môžu mať určité alergické reakcie. Nejedná sa o vady produktu.

Predávajúci vopred nevie, kto môže mať alergické reakcie a za čo nemôže prevziať zodpovednosť.

Zákazník je zodpovedný za určenie, či má produkt používať, a za prípadné nepríjemnosti spôsobené alergickou reakciou.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobudli účinnosť pre 01.06.2012 a predajca si vyhradzuje právo na vykonanie zmien.

Budapešť, 2017. 19 v apríli.

SPÄŤ NA ZAČIATOK