iHair +36 30 526 5672

IHair Kft. Poskytuje záruku na odkúpenie alebo výmenu zakúpeného tovaru do kalendárneho dňa 30, ak jeho kvalita, množstvo a dĺžka nie sú očakávané zákazníkom.

Záruka ponúkaná spoločnosťou iHair Ltd. je neplatná:

Vlasy spravujú iní ako zamestnanci spoločnosti iHair Ltd.
Ak chyba kupujúceho vedie k poškodeniu vlasov

Právo na odstúpenie od zmluvy


17 / 1999. (II. 5.), Kupujúci môže do pracovného dňa 8 odstúpiť od úmyslu nákupu bez uvedenia dôvodu podľa zákona o zmluvách na diaľku.

Skontrolujte 17 / 1999. (II. 5.):

Kupujúci môže vypovedať zmluvu do 8 (osem) pracovných dní bez uvedenia dôvodu. Jazyk zmluvy je maďarčina.

V prípade záruky na spätný nákup, náš internetový obchod vráti kúpnu cenu produktu bankovým prevodom najneskôr do 30 dní po zrušení. Náklady na vrátenie tovaru, ktoré vznikli uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy, znáša kupujúci. Okrem toho sa zákazníkovi neúčtujú žiadne ďalšie náklady. Predajca sa však môže domáhať náhrady škody spôsobenej zneužitím tovaru.

Z hygienických dôvodov by sa parochne a príčesky nemali vymieňať, ak boli použité iba v prípade, že boli vrátené v pôvodnom obale. Správne ošetrené vlasové prípravky majú životnosť 12-24 mesiacov pri každodennom používaní.

Akékoľvek predĺženie alebo zhrubnutie vlasov bude zaťažovať vlasové korienky, čo môže spôsobiť ich vypadávanie vlasov. Zákazník si je vedomý, že ľudia, ktorí sú citliví na všetky naše náhradné vlasové prípravky, môžu mať určité alergické reakcie. Nejedná sa o vady produktu.

Predávajúci vopred nevie, kto môže mať alergické reakcie a za čo nemôže prevziať zodpovednosť.

Zákazník je zodpovedný za určenie, či má produkt používať, a za prípadné nepríjemnosti spôsobené alergickou reakciou.
SPÄŤ NA ZAČIATOK